Social Media Protocol

Met een social media protocol leg je omgangsregels vast over het gebruik van sociale netwerken binnen en buiten werktijd. Je zorgt er zo voor dat iedereen wat dat betreft op een lijn komt te zitten, want vaak verschillen intern de visies daarover. Ken jij het social media protocol van jullie school? 

Als werknemer weet je wat je wel en niet mag plaatsen.
Maar wat doen kinderen? Zijn zij al online te vinden? Hoe mediawijs zijn zij?

Voor nu: Ken je deze website? Je krijgt gratis zes lesmodules van De Baas Op Internet. Leerlingen tussen 10 en 14 jaar leren alles over de belangrijkste spelers op het web, wat data is, hoe SnapChat werkt en wat een cookie is.
https://debaasopinternet.nl

Je kunt ook een spel spelen:
http://files.beeldengeluid.nl/pdf/Het_mediaspel.pdf

Let in elk geval zelf goed op, want er is een leeftijdsgrens voor het gebruik van sociale media platforms. Weet jij waar je die leeftijdsgrens kunt vinden? Facebook? Twitter? Snapchat? Instagram?