FG?

Er is ook in jouw stichting/school een Functionaris Gegevens bescherming.
Wie? Wat is zijn/haar email-adres?

Wat is een functionaris Gegevensbescherming en wat zijn de rechten van deze persoon?
Een FG is een interne toezichthouder op de verwerking van persoonsgegevens binnen een organisatie. Deze functionaris heeft geen formele sanctiebevoegdheden, maar wel controlebevoegdheden. Hij adviseert het bevoegd gezag over privacy en houdt toezicht daarop, handelt vragen en klachten over privacy af, ontwikkelt (interne) regelingen rondom privacy en geeft advies over technologie en beveiliging (privacy by design). De FG moet voldoende kennis hebben van de organisatie en van privacywetgeving, betrouwbaar zijn en moet in onafhankelijkheid zijn werkzaamheden kunnen verrichten. De FG heeft dezelfde ontslagbescherming als leden van de (G)MR.

Bron VO-Raad 

Klaar voor de afronding?
Je kunt nu de toets maken! Heel veel succes!