checkvraag persoonsgegevens

Waar hoort het bij? Bij persoonsgegevens of bijzondere persoonsgegevens?