Over leerlijn ict

Voor wie is de leerlijnict?

De leerlijn ict wordt ingericht voor de professionalisering van leraren als het gaat om:

  • digitale vaardigheden
  • mediawijsheid
  • informatievaardigheden
  • computational thinking

De leerlijn wordt ingezet binnen scholen(stichtingen) om docenten aan de slag te laten gaan met hun eigen professionalisering.

Validatie.

  • Door middel van eLearning modules die door ons begeleid worden gaan individuele leraren of lerarenteams aan de slag met hun professionalisering.
  • Het is een gesloten leeromgeving waar leraren door middel van behaalde badges per afgesloten (keuze)module aan het werk gaan.
  • Scholen of besturen nemen een strippenkaart van 10 strips af
  • 1 strip staat gelijk aan 1 online module van 3 uur of aan een maatwerk workshop op school.
  • De studiebelasting is 30 SBU en gevalideerd voor het lerarenregister (voor schooljaar 2017/2018)