Wat mag wel en wat niet?

De AVG versterkt de positie van de betrokkene. Een van dan belangrijkste veranderingen is dan ook te vinden in het vooraf geven van toestemming.

  • Uitwisseling persoonsgegevens

Wanneer je gegevens uit wilt wisselen met externen, zoals bijvoorbeeld ziekte begeleidingsdiensten, in het kader van coachtrajecten, etc dan is het nodig om toestemming te vragen van medewerkers. Dit geldt niet als er sprake is van een wettelijke grondslag (bijv. uitwisselen van persoonsgegevens met de belastingdienst). 

  • Online diensten 

Voor het gebruik van online diensten door medewerkers moeten er ook toestemming verleend worden. In de meeste gevallen is dit geregeld via een verwerkersovereenkomst.