Google formulier

In deze module komen twee programma’s aanbod, te weten Google-formulier en het webformulier van Microsoft 365. Beide programma’s komen overeen als je de mogelijkheden bekijkt. Er zijn echter een paar kleine verschillen. Kijk hier voor een vergelijking (Engels) https://www.tcea.org/blog/forms-smackdown/

Ze zijn ook beide gratis te gebruiken; Microsoft 365 is gratis beschikbaar voor het onderwijs.

Ook de werkwijzen komen sterk overeen. We bespreken Google-formulier iets uitgebreider. Beslis zelf welke keuze je maakt.

Google-formulier is een gratis, makkelijk te gebruiken onderdeel van Google Drive, waarmee je vragenlijsten (enquêtes) of toetsen kunt maken en afnemen. De uitslag daarvan komt automatisch in Excel te staan, waardoor deze snel en makkelijk te analyseren is; zelfs je toetsen kunnen automatisch worden nagekeken. Het is dus een ideaal programma om feedback te organiseren in je klas, of na een project.