App inspiratie

Disclaimer
Wij kunnen op afstand niet zien hoe het iPad beheer bij jou op school geregeld is. Installeren leerlingen zelf apps of worden ze beheerd door de school zelf.
Je moet dus soms keuzes maken omdat de AVG ook voor apps en app gebruik geldt.
Wanneer leerlingen dingen MOETEN in de les, heb je dus toestemming van ouders nodig om het een account aan te laten maken. Ook zul je moeten navragen of er bij de wat uitgebreidere apps een bewerkersovereenkomst is afgesloten.

We doen ons best om daar zoveel mogelijk rekening mee te houden en verwijzen daarom naar werkvormen in plaats van specifieke apps.
Als het kan verwijzen we naar de standaard apps die meegeleverd zijn met een iPad, bijvoorbeeld Keynote, Photbooth, Garageband enz.

Bronnen en suggesties

Wel wat vreemd om deze zo vroeg in een module de revue te laten passeren, maar we verwijzen soms naar apps of websites,  dus daarom staat dit hoofdstuk zo vroeg in de module.
Je kunt in elk geval af en toe al eens in de verschillende bronnen duiken

Op de app inspiratie pagina verzamelen we wel een aantal apps waar wij zelf gecharmeerd van zijn, soms linken we in de paragrafen naar deze apps. Maar ook hiervoor geldt er zijn vele wegen die naar Rome leiden.

Een app lichten we wel uit dat is Nearpod. https://nearpod.com/
We besteden er een aparte paragraaf aan.
Vanzelfsprekend zijn er overeenkomstige apps, dus doe ermee wat je wilt.

De eerste bronnen: 

Aan de slag!