Activeren van relevante voorkennis

Wat je al weet, bepaalt wat en hoe snel je leert.
Als docent is het dus verstandig om actief op te halen wat de leerling al weet, voor je aan een nieuw thema, onderwerp of project begint.
Daarmee kom je ook te weten wat de leerling nodig heeft om de nieuwe leerstof te begrijpen.  Op deze manier kun je nieuwe thema’s of leerstof verbinden aan eerder geleerde onderdelen. Je kunt je lessen dan aanpassen aan dat wat leerlingen al weten en niet aan dat wat ‘een methode’ voorschrijft.

Nieuwe informatie beklijft immers beter als het gerelateerd is aan datgene wat de leerling al weet. Het aanbieden van nieuwe leerstof doe je ook binnen een algemeen, abstract en omvattend kader.

Maar hoe doe je dat met de inzet van de iPad?
We weten dat leerlingen zich snel vervelen als je hen telkens een Kahoot quiz of Quizlet voorschotelt. Daarbij komt dat het voor jou als docent ook werkbaar moet zijn om apps te gebruiken.
Tijd is geld en het moet wel iets opleveren. Ook zou materiaal dat je maakt of verzamelt herbruikbaar moeten zijn.

Je kunt natuurlijk alles met LessonUp doen (vooral als je de Sidekick app gebruikt om even snel dingen toe te voegen en te maken). Maar we kunnen natuurlijk ook gewoon de leerlingen aan de slag laten gaan of gebruik maken van bestaande bronnen.

Waarom zouden we telkens het wiel opnieuw uitvinden?