Tips en links om leren op afstand te ondersteunen.

Tijdens de schoolsluiting vanwege het coronavirus, proberen we je hier tips en links te geven die gaan over leren op afstand.
Soms linken we ook aan modules die in de leerlijnict staan.

Hieronder vind je in elk geval een Padlet muur die vanaf 14 maart gestart is. Veel docenten hebben er hun eigen tips op geplaatst en ook is de padlet muur door anderen gekopieerd om zelf aan te vullen met vakinhoudelijke links.
(vanwege de drukte is de Padlet af en toe niet beschikbaar)

Gemaakt met Padlet

Dag- en weekplanning

Vanzelfsprekend heeft elke school een leeromgeving of een leerlingvolgsysteem.
Toch is het misschien handig voor leerlingen om door middel van een dagplanning de activiteiten van die dag te zien en te plannen. Jij kunt als docent zo’n dag voorzien van activiteiten en daarin links opnemen naar methodesites of werkvormen en opdrachten.
Kijk eens naar zo’n voorbeeld. 
(wanneer je op de afbeelding klikt opent het Trello voorbeeld bord).

 

Nearpod

Waarschijnlijk ken je Nearpod al, maar als dat niet zo is, een introfilmpje en ook een handleiding (in PDF) om de eerste slagen te maken en zo je leerlingen (ook thuis) te activeren.