Wat is leerlijnICT?

We hebben een aantal modules ontwikkeld die je alleen of samen met je collega’s kunt volgen.
Bij elke module wordt aangegeven of het een module is voor een beginner of gevorderde.
Dit heeft betrekking op de mate van mediavaardigheid.
We meten dit vooraf met de scan Mediaprofiel. 
We adviseren deelnemers deze scan eerst te doorlopen om op die manier ook echt bij de leerbehoefte passende modules te kunnen volgen.

De modules zijn ingedeeld in verschillende categorieën.

Informatievaardigheden, Mediawijsheid, ICT Basisvaardigheden, Computational Thinking.
Deze vallen allemaal onder de noemer Digitale Geletterdheid.
Sinds kort zijn er ook modules die te maken hebben met Slimmer en efficienter werken.

Hoe is een module opgebouwd?

De modules zijn opgebouwd uit hoofdstukken en paragrafen.
Het is altijd een combinatie van lezen, denken en doen.
Bijna elke module heeft een hoofdstuk met inspiratie voor je les en een eindopdracht.
De leerlijn is dus echt bedoeld om het geleerde direct in het onderwijs te kunnen toepassen.
Een goed afgeronde opdracht, toets of gesprek belonen we met badges.

Begeleiding bij de modules.

Regelmatig organiseren wij een spreekuur, waar je vragen kunt stellen over de stof en opdrachten.
Verder kun je ook vragen stellen in het forum.
Wij zijn op afstand maar toch dichtbij.

De cursusleiders.

De modules zijn ontwikkeld door Karin Winters en Mariëlle van Rijn.
Meer informatie over ons vind je hier.