Ophalen van informatie (Retrieval Practice)

Wat is retrieval practice?

Retrieval practice is het actief ophalen van kennis over  uit je langetermijngeheugen zodat je het een volgende keer wat makkelijker kan. 

Veel leerlingen leren door het herlezen en onderstrepen van de leerstof. Dit is lang niet zo effectief als actief ophalen van de stof. 

Veel leraren vragen bij de start van de les: wat weten jullie nog over het onderwerp (van de vorige les)? Leerlingen steken hun vinger op en een iemand krijgt de beurt. Uit onderzoek is gebleken: dat de meeste leerlingen op het antwoord van iemand anders wachten in plaats van zelf het antwoord actief op te halen. 

 

Hoe help je de leerling?

  • Retrieval practice werkt het beste als iedereen de kennis ophaalt d.m.v. checkvragen in de les die iedereen moet beantwoorden.
  • Leer de leerlingen dat het maken van oefentesten meer effect heeft dan het doorlezen.
  • Help de leerlingen met het maken van flashkaartjes.
  • In de volgende paragraaf krijg je meer tips hierover.

    Wanneer werkt het?

    Opnieuw een algemeen toepasbare strategie voor alle vormen van kennis en vaardigheden met een langdurig, blijvend effect.