Tips en tools voor de docent

De leerlingen help je door het leren stellen van de waarom-wat -en hoe vragen. Ook is het maken van een mindmap over het onderwerp een goede strategie om te werken aan actieve kennisverwerving. 

In een spelvorm: gebruik de onderstaande dobbelsteen, print het uit en laat de leerlingen  in tweetallen er een dobbelsteen van maken. Ze dobbelen en beantwoorden de vragen. 

 

Je kunt ook onderstaand werkblad gebruiken om leerlingen te helpen de juiste vragen te stellen. 

Andere tips

  • Maak een werkblad: zoek de paren. Leer de leerlingen om verschillende feiten aan elkaar te koppelen
  • Het programma https://www.bookwidgets.com geeft je de mogelijkheid om allerlei werkbladen te maken die helpen bij actief verwerken van de leerstof. Zoals de bingo-kaart.